Chào mừng bạn đến với trình cài đặt WLED!

  • Bước 1: Cắm mạch ESP của bạn vào cổng USB. Chúng tôi sẽ cài đặt phần mềm WLED vào.
  • Bước 2: Chọn phiên bản mong muốn và bấm nút "BẮT ĐẦU" bên dưới.
  • Bước 3: Chọn tên cổng USB của bạn và bấm kết nối
Lưu ý:
  • Bạn có thể cần drivers cho mạch ESP của bạn. Đây là các bản drivers thường dùng với mạch điều khiển ESP: CP2102 (Chip hình vuông) CH34x (Chip hình chữ nhật)

  • Hãy đảm bảo là dây USB của bạn là loại có thể truyền dữ liệu.

  • Nếu bạn đã cài đặt trước, bạn có thể đi đến Thiết lập WLED.

  • Bạn cũng có thể chọn tải về file .bin ESP8266 hoặc ESP32 để cập nhật WLED của bạn thông qua chức năng OTA update.

Chọn phiên bản cài đặt:

WLED Tiếng Việt


Trình duyệt bạn đang sử dụng không hỗ trợ cài đặt. Vui lòng thử lại trên trình duyệt Chrome hoặc Edge trên máy tính.Bạn không thể cài đặt với giao thức HTTP. Vui lòng thử lại với HTTPS.

Powered by ESP Web Tools